MİGUN TERMİK MASSAJ ÇARPAYISI...

11 май
MIGUN TERMIK MASSAJ ÇARPAYISI – ÖZÜNDƏ ŞƏRQ TƏBABƏTİNİ VƏ QƏRBİN QABAQCIL TEXNOLOGİYALARINI BİRLƏŞDİRƏN YENİ TİBBİ FİZİOTERAPEVTİK AVADANLIQDIR.


Termik Koreya Massaj çarpayıları müxtəlif mürəkkəblilikli bel massajlarını həyata keçirməyə qadirdir və bununla bel ilə əlaqədar problemləri həll etməyə və yaxud onların yaranmasının qarşısının alınmasına kömək edə bilər. Bizim termik massaj çarpayımız ənənəvi şərq akkupunkturası və mokslarla qızdırılma təsirləri ilə birlikdə ümumi massaj və manual terapiyanın, bioloji aktiv nöqtələrin nöqtəli massajının effektlərini birləşdirir. Miqun massaj çarpayılarını çox effektiv edir. Bu tibbi massaj çarpayısı hələlik özünə görə yeganədir.
Bundan əlavə Miqun çarpayısı yalnız onurğanın massajını deyil, həmçinin qarın yan tərəfinin və diz oynaqlarının təsirli müalicəvi massajını həyata keçirir. Bu yolla piy qatlarını əridərək sellyuliti ləğv edir və dizləri işlədir. Həmçinin massaj çarpayısı – Koreya – bioaktiv nöqtələrə, onların vasitəsilə də insan orqanlarına təsir göstərir. MİGUN firması ilə patentləşdirilmiş texnologiya – bu Koreya istehsalı olan lazımi skelet uzatmanı təmin edən və bununla da insan orqanizminə kömək edən massaj çarpayılarıdır.
Bu cür massaj çarpayısı sağlamlığımızın qorunub saxlanılması üçün bizim hər birimizə lazımdır.

TERMİK MASSAJ (TERMOMASSAJ)
İSTİ FİZİOTERAPEVTİK PROSEDURDUR

O aşağıdakılara səbəb olur:
• Bədənin qızmasına
• Ağrıların kənarlaşmasına
• Toxuma və hüceyrə səviyyələrində proseslərin fəallaşmasına
• Əzələ tonusunun yüksəlməsinə
• Bədən müqavimətinin yüksəlməsinə
• Hormonların sürətlə yaranmasına
Termomassaj müxtəlif xəstəliklər, xüsusən onurğa sütunu xəstəliklərinin müalicəsi və profilaktikası üçün istifadə edilir. Bundan başqa sinir sistemi və periferik damarların geniş yayılmış xəstəliklərini kənarlaşdırır.
MİGUN TERMİK MASSAJ ÇARPAYISI...
Termomassaj müxtəlif xəstəliklər, xüsusən onurğa sütunu xəstəliklərinin müalicəsi və profilaktikası üçün istifadə olunur. Bundan başqa sinir sistemi və periferik damarların geniş yayılmış xəstəliklərini kənarlaşdırır. İndiki texniki proqress – kompyuterlər dövründə belə növ xəstəliklərin yaranmasının səbəbi az hərəkətli həyat tərzidir. Həyat göstərdiyi kimi tibbi preparatların daimi istifadəsi yaranmış vəziyyətdən çıxış yolu deyil.
Biz nümayiş mərkəzində ağrısız və rahat profilaktika kursunu keçməyi təklif edirik. Termik massaj çarpayısında bir neçə kurs keçdikdən sonra bir vaxtdan sonra çox xəstəliklərin müaliəsi zərurətindən azad olmaq olar. Termik massaj çarpayısında bir neçə kurs keçən zaman vaxt ötdükcə bir çox göstəricilər üzrə müalicədən azad olmaq olar. Özün ilə məşğul olmaq arzusu və istəyi mütləq müsbət nəticələr verəcək.
XXI əsr sürətli ritmlər, həyəcan və böyük informasiya axını əsridir. Müasir insanın həyatı harmoniya və təmizlik kimi məfhumlardan kəskin şəkildə fərqlənir. Yerin ümumi ekologiyası, qeyri-balanslaşdırılmış qidalanma, az hərəkətli həyat tərzi bizim orqanizmimizdə artıq cavan yaşlarımızdan xəstəliklər doğurur. Çoxları heç fərqinə varmır ki, onların xəstəliklərinin əsas hissəsi onurğada gizlənir, buna görə də xəstəliyin əsl səbəbi deyil, nəticəsini müalicə edirlər. MİQUN çarpayısı isə bir çox xəstəliklərin səbəbinə təsir etmək imkanıı verir.


XİLAS OLMAĞINIZA YARDIM EDƏCƏYİMİZ
XƏSTƏLİKLƏRİN SİYAHISI

• Onurğanı deformasiya edən osteoxondrozu
• Onurğaarası disklərin düşməsi
• Onurğa skoliozları
• Nevralgiyalar, nevritlər, lyumbaqoişalgiyalar, ifliclər
• Miozitlər
• Şəkər polinevropatiyası
• Baş beyinin dammar xəstəlikləri
• Veqetodamar distoniyaları
• Miqren, hipertoniya xəstəlikləri
• Mədə-bağırsaq yolunun xəstəlikləri
• Bronxitlər və bronxial astma
• Qaymorit və eşitmə qabiliyyətinin pozulması
• Katarakta
• Dəri xəstəlikləri
• Ekzemalar, psoriaz
• Uşaq serebral iflici
• Xoşxassəli şişlər
• Damar genişlənməsi


Gözəl Naftalanımız...

Hidrokolonterapiya

– alman texnologiyası vasitəsilə bağırsaqların dərin təmizlənməsi və orqanizmin bağırsaqlar vasitəsilə oksigenlə təmin edilməsi üsuludur. Bu üsul bağırsaqları 20-30-50 dəqiqə müddətində ağrısız və keyfiyyətlə təmizləməyə imkan verir.